04 اردیبهشت 1402

تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیام کوتاه

ميزان خريد ريالی هزينه هر SMS فارسی (ريال) هزينه هر SMS انگلیسی (ريال)
100,000 ≤ X < 4,000,000 920 1980
4,000,000 ≤ X < 15,000,000 890 1960
15,000,000 ≤ X < 30,000,000 860 1840
30,000,000 ≤ X < 65,000,000 830 1800
65,000,000 ≤ X 780 1760


* لازم به ذکر است هزینه ارسال پیام از کلیه اپراتورهای 1000، 3000، 5000 و 021 یکسان می‌باشد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه فناوری طوبی می‌باشد

Copyright © 2005 - 2023 Tooba System Technology