18 اردیبهشت 1402

تعرفه خطوط اختصاصی پیام کوتاه

تعرفه خطوط اختصاصی ارسال پیام در اپراتورهای متفاوت

اپراتور 3000

نوع شماره هزینه (ریال)
شماره 10 رقمی شبیه 3000101038 2,000,000 ریال
شماره 8 رقمی شبیه 30001425 15,000,000 ریال


هزینه پشتیبانی سالانه 25% هزینه اولیه شماره پیامک می‌باشد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه فناوری طوبی می‌باشد

Copyright © 2005 - 2024 Tooba System Technology